facebook
karot beton kesme
Beton Çatlatma Teknolojisi

Günümüzde hidrolik gücü teknolojinin her alanında kullanılır hale gelmiştir.

Firmamız ZİRVE KAROT bu güçten yararlanarak, beton kütle ve blokları kontrollü bir biçimde çatlatılması yöntemi ile birçok avantaj elde etmiştir.

Atılması istenen beton ve ya betonarme gövdelerin,

Karot delme uygulaması ile açılan boşluğun içerisinde, hidrolik tahrik itme gücü yaratan başlıklar ile beton kütlelerin birbirinden ayrılması uygulamasıdır.

Saha betonu, münferit, mütemadi ve radyejeneral temel, kolon-kiriş-perde gibi inşaat elemanlarının kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması konusunda alternatif çözüm tanımaz.

Gürültü kirliliğinin azaltılmasına ilaveten, partikül tozması yoktur.

İstenildiği an istenildiği yere nakledilebilir,Karot ile delme esnasındaki gürültü ile aynı değerdedir.

Tekbir çatlatma makinesi iki ila üç adet ekskavatör'ün yapabileceği işe bedeldir.

KRAKİT

Çimento esaslı krakit çatlatma tozu ile sessiz tehlikesiz ve güvenli bir şekilde çatlatma yapılması,hidrolik çatlatma ile kıyaslanamasa da eş değerdedir.